Bestuurlijk boeterecht

De Belastingdienst (FIOD), de Inspectie SZW, de ILT/IOD, de AID en andere overheidsdiensten leggen steeds vaker een bestuurlijke boete op aan ondernemingen en particulieren. Zij zien in het bestuurlijk boeterecht een effectief instrument voor een lik-op-stukbeleid.

Wij adviseren u ook hoe een boete te voorkomen

Voor zwaardere overtredingen, die voorheen via het strafrecht werden afgedaan, kunt u dan ook een torenhoge boete krijgen. Zonder tussenkomst van een rechter. Niet alleen een forse financiële tegenslag, zo’n boete, ook reputatieschade ligt op de loer.

Krijgt u een bestuurlijke boete opgelegd? Wij adviseren en begeleiden u bij het opstellen van uw zienswijze om de boete te voorkomen, en staan u bij in een eventuele bezwaar- en/of beroepsprocedure.

Voor meer informatie over Bestuurlijk boeterecht kunt u contact opnemen met: mr. drs. Bart Bollen mr. Eric Beele

Alle Expertises