mr. Remco Bressers

Deskundig en praktisch advies

Vastgoedrecht

Mr. Remco Bressers heeft uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van vastgoedtransacties, huurrecht en bouwrecht. Hij houdt zich bezig met alles wat civielrechtelijk met vastgoed te maken heeft. Op slagvaardige en pragmatische wijze adviseert, onderhandelt en procedeert Remco voor beleggers, bouwbedrijven, woningcorporaties, projectontwikkelaars, gemeenten en andere partijen met vastgoedvraagstukken.

Als het nodig is, procedeert en onderhandelt Remco ‘met het mes tussen de tanden’. Ook adviseert hij cliënten graag bij strategische vraagstukken, contractvorming en ter vermijding van (potentiële) geschillen.

Remco is een van de partners van NeXT Advocaten.

Hij is lid van de Vereniging van Bouwrechtadvocaten.

In het Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten staat Remco ingeschreven bij de rechtsgebieden: Huurrecht en Vastgoedrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Publicaties

Ontruiming woning en artikel 8 EVRM

23-02-2024 | De Hoge Raad heeft op 12 januari 2024, ECLI:NL:HR:2024:25, in een arrest bepaald dat, indien een huurder bij een vordering tot ontruiming van een woning een beroep doet op de Meer >

Pas op bij all-in huurprijs voor woonruimte

10-08-2023 | Bij een all-in huurprijs voor woonruimte, dat wil zeggen dat er één prijs afgesproken wordt voor zowel de kale huur als de servicekosten (waaronder nutsvoorzieningen) bestaat enerzijds het risico dat Meer >

Inflatie en huurprijsindexering – eerste uitspraak

07-07-2023 | Huurovereenkomsten voor bedrijfsruimte en huurovereenkomsten voor geliberaliseerde woonruimte bevatten doorgaans een indexeringsclausule. Zo wordt in de praktijk veelvuldig gebruik gemaakt van de modelhuurovereenkomsten van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), Meer >