Actualiteiten

Ontruiming woning en artikel 8 EVRM

23 februari 2024 | De Hoge Raad heeft op 12 januari 2024, ECLI:NL:HR:2024:25, in een arrest bepaald dat, indien een huurder bij een vordering tot ontruiming van een woning een beroep doet op de Meer >

Pas op bij all-in huurprijs voor woonruimte

10 augustus 2023 | Bij een all-in huurprijs voor woonruimte, dat wil zeggen dat er één prijs afgesproken wordt voor zowel de kale huur als de servicekosten (waaronder nutsvoorzieningen) bestaat enerzijds het risico dat Meer >

Inflatie en huurprijsindexering – eerste uitspraak

7 juli 2023 | Huurovereenkomsten voor bedrijfsruimte en huurovereenkomsten voor geliberaliseerde woonruimte bevatten doorgaans een indexeringsclausule. Zo wordt in de praktijk veelvuldig gebruik gemaakt van de modelhuurovereenkomsten van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), Meer >

Afschaffen tijdelijke huurcontracten voor zelfstandige woonruimte

14 april 2023 | In de Tweede Kamer is een initiatiefvoorstel voor een wet, tot het afschaffen van tijdelijke huurcontracten voor zelfstandige woonruimte ingediend door de parlementariërs Nijboer en Grinswis (Wet vaste huurcontracten). De Meer >

NeXT advocaten zoekt advocaten

5 juli 2022 | Who’s NeXT: NeXT advocaten staat voor daadkracht en resultaat. Bij NeXT advocaten houden we van aanpakken en verlenen we hoogwaardige juridische diensten aan een keur aan cliënten. Onze cliënten bestaan Meer >

Huur en Corona: relevante uitspraak gerechtshof Amsterdam over het meewegen van TVL bij het bepalen van huurkorting

20 september 2021 | Op 14 september 2021 heeft het gerechtshof Amsterdam een relevant arrest gewezen aangaande het onderwerp corona en huur. De uitspraak is met name relevant ten aanzien van de wijze waarop Meer >

Hoge Raad buigt zich over corona en huurkorting; Rechtbank Limburg stelt prejudiciële vragen

Rechtsgebied: | Door: mr. Remco Bressers,
19 april 2021 | In mijn eerdere artikelen over Corona en Huur schreef ik dat op grond van de jurisprudentie van het afgelopen jaar over het onderwerp Corona en Huur, een huurder in beginsel Meer >

Update Huur en Corona – eerste vonnissen in bodemprocedures

11 februari 2021 | Nadat een aantal Voorzieningenrechters vonnissen heeft gewezen in zaken over huurbetalingsverplichtingen en de gevolgen van de corona-crisis, waaronder de in dat kader door de overheid genomen maatregelen, zijn over dit Meer >

Praktische tips voor verhuurder en huurder om de Corona-crisis het hoofd te bieden

Rechtsgebied: | Door: mr. Remco Bressers,
19 maart 2020 | In deze moeilijke tijden gaan wij u niet vermoeien met de leerstukken onvoorziene omstandigheden, overmacht, de huurrechtelijke gebrekenregeling, enz. Veel huurders van horecapanden en retailpanden komen door het coronavirus acuut Meer >

Wetsvoorstel voor de Wet homologatie onderhands akkoord kan gevolgen hebben voor de verhuurder

Rechtsgebied: | Door: mr. Remco Bressers,
21 november 2019 | Het wetsvoorstel tot wijziging van de Faillissementswet door invoering van de Wet homologatie onderhands akkoord, hierna te noemen: “WHOA”, kan gevolgen hebben voor verhuurders van onroerende zaken. Hierna wordt kort Meer >

Is een beding in de huurovereenkomst dat huurder moet bewijzen dat hij zijn hoofdverblijf in de gehuurde woning heeft nietig?

28 juni 2019 | Het Hof Amsterdam heeft op 2 april 2019 (ECLI:NL:GHAMS:2019:1109) hierover een uitspraak gedaan. De verhuurder van de sociale huurwoning heeft het ernstige vermoeden dat de huurder niet het hoofdverblijf in Meer >

Huurovereenkomst met een minimale duur van 1 jaar nog mogelijk?

21 juni 2019 | Per 1 juli 2017 is in werking getreden de Wet doorstroming huurmarkt 2015 (althans gedeeltelijk). Onderdeel daarvan is dat de wetgever de mogelijkheid heeft gecreëerd om een (zelfstandige) woonruimte voor Meer >

ROZ-model huurovereenkomst aangevuld met bepalingen Label C-verplichting kantoren

Rechtsgebied: | Door: mr. Remco Bressers,
23 mei 2019 | Bij het sluiten van huurovereenkomsten wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de modelhuurovereenkomsten zoals opgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ). Deze modelhuurovereenkomsten krijgen regelmatig een update. Dat is thans Meer >

Nieuw stelsel toezicht in de bouw

17 mei 2019 | De Eerste Kamer heeft inmiddels ingestemd met een nieuw stelsel voor toezicht in de bouw. Op 14 mei 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet kwaliteitsborging voor het Meer >

Opheffing erfdienstbaarheid

Rechtsgebied: | Door: mr. drs. Bart Bollen,
29 januari 2019 | Op grond van artikel 5:79 BW kan een erfdienstbaarheid opgeheven worden op vordering van de eigenaar van het dienende erf, indien de eigenaar van het heersende erf geen redelijk belang Meer >