Actualiteiten

Bestuursrechter past evenredigheidsbeginsel toe bij gebonden besluiten

2 april 2024 | Bij uitspraak van 26 maart 2024 van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB), ECLI:NL:CBB:2024:190, wordt de toepassing van een gebonden bevoegdheid getoetst aan het evenredigheidsbeginsel. Er wordt geoordeeld Meer >

Rechtsgevolgen Didam-arrest?

Rechtsgebied: | Door: mr. drs. Bart Bollen,
10 augustus 2023 | Het is nog steeds onduidelijk wat de rechtsgevolgen van het Didam-arrest zijn. Voor alle duidelijkheid: in het Didam-arrest van 26 november 2021 heeft de Hoge Raad – kort gezegd – Meer >

Inwerkingtreding Omgevingswet per 1 januari 2024 definitief

20 maart 2023 | Op 14 maart jl. heeft de Eerste Kamer met ruime meerderheid voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari a.s. gestemd. Er moet nog een aantal ICT-problemen opgelost worden Meer >

Omgevingswet opnieuw uitgesteld tot 1 januari 2024

27 januari 2023 | Heden heeft minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) per brief de beide kamers het Koninklijk Besluit, dat ziet op de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024, toegestuurd. Meer >

NeXT advocaten zoekt advocaten

5 juli 2022 | Who’s NeXT: NeXT advocaten staat voor daadkracht en resultaat. Bij NeXT advocaten houden we van aanpakken en verlenen we hoogwaardige juridische diensten aan een keur aan cliënten. Onze cliënten bestaan Meer >

Verder uitstel invoering Omgevingswet

2 februari 2022 | De nieuwe minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, minister De Jonge, heeft op 1 februari 2022 de Eerste en Tweede Kamer laten weten dat hij niet vasthoudt aan de inwerkingtredingsdatum Meer >

Huur en Corona: relevante uitspraak gerechtshof Amsterdam over het meewegen van TVL bij het bepalen van huurkorting

20 september 2021 | Op 14 september 2021 heeft het gerechtshof Amsterdam een relevant arrest gewezen aangaande het onderwerp corona en huur. De uitspraak is met name relevant ten aanzien van de wijze waarop Meer >

Niet langer ambtshalve beoordelen ’tijdig ingediend rechtsmiddel’

Rechtsgebied: | Door: mr. Nyree van Heel,
16 september 2021 | Op 9 juli 2021 komt de Centrale Raad van Beroep in een gemengde kamer, met daarin de presidenten van de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het Meer >

Niet belanghebbende kan onder omstandigheden in beroep tegen omgevingsbesluit

Rechtsgebied: | Door: mr. drs. Bart Bollen,
7 mei 2021 | Bij uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 14 april 2021 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak de mogelijkheid om tegen een omgevingsrechtelijk besluit op te kunnen komen Meer >

Raad van State verruimt toegang tot bestuursrechter bij omgevingsrechtelijke besluiten

Rechtsgebied: | Door: mr. drs. Bart Bollen,
19 april 2021 | Bij uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 14 april 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:786) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de mogelijkheid om tegen een Meer >

Update Huur en Corona – eerste vonnissen in bodemprocedures

11 februari 2021 | Nadat een aantal Voorzieningenrechters vonnissen heeft gewezen in zaken over huurbetalingsverplichtingen en de gevolgen van de corona-crisis, waaronder de in dat kader door de overheid genomen maatregelen, zijn over dit Meer >

Huurder moet bewijzen dat hij in de woning zijn hoofdverblijf heeft

12 oktober 2020 | In het arrest van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch van 28 april 2020 heeft het Gerechtshof bepaald dat een beding in de algemene voorwaarden van een huurovereenkomst met betrekking tot een woning, Meer >

Inwerkingtreding Wet kwaliteitsborging voor het bouwen uitgesteld

26 mei 2020 | Op 17 april 2020 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken de Tweede Kamer bericht dat de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen uitgesteld wordt. Die wet ziet op Meer >

Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet

20 mei 2020 | Inmiddels is er tussen het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen overeenstemming bereikt over de nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De Minister van Binnenlandse Meer >

Uitstel inwerkingtreding Omgevingswet

2 april 2020 | De Minister van Milieu en Wonen, Stientje van Veldhoven, heeft op 1 april 2020 de Kamer laten weten dat de implementatie en inwerkingtreding van de Omgevingswet uitgesteld wordt. De oorspronkelijke Meer >

Uitstel inwerkingtreding Omgevingswet

2 april 2020 | De Minister van Milieu en Wonen, Stientje van Veldhoven, heeft op 1 april 2020 de Kamer laten weten dat de implementatie en inwerkingtreding van de Omgevingswet uitgesteld wordt. De oorspronkelijke Meer >

Onjuist invullen van BIBOB-formulier leidt tot gevangenisstraf

18 februari 2020 | Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 31 januari 2020 een man veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee maanden omdat hij het zogenaamde BIBOB-inlichtingenformulier niet juist had ingevuld (ECLI:NL:GHAMS:2020:329). De man vroeg Meer >

Eerste Kamer stemt in met invoeringswet Omgevingswet

12 februari 2020 | Op 11 februari jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met de invoeringswet Omgevingswet. De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving en versnelt besluiten over Meer >

Nieuw stelsel toezicht in de bouw

17 mei 2019 | De Eerste Kamer heeft inmiddels ingestemd met een nieuw stelsel voor toezicht in de bouw. Op 14 mei 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet kwaliteitsborging voor het Meer >

Parkeerbehoefte bij bouwplannen

Rechtsgebied: | Door: mr. drs. Bart Bollen,
17 mei 2019 | De vraag is hoe het ook alweer zit met de parkeerbehoefteberekening indien een bestaand pand gesloopt wordt en er een nieuwe ontwikkeling plaatsvindt. Vaste rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van Meer >

Elektronisch verkeer met bestuursorgaan; kies de juiste weg!

Rechtsgebied: | Door: mr. drs. Bart Bollen,
19 februari 2019 | Artikel 2:15 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) laat toe dat langs elektronische weg (per e-mail, of per fax) indienen van stukken mogelijk is indien het bestuursorgaan kenbaar heeft gemaakt Meer >