Actualiteiten

Verder uitstel invoering Omgevingswet

De nieuwe minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, minister De Jonge, heeft op 1 februari 2022 de Eerste en Tweede Kamer laten weten dat hij niet vasthoudt aan de inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2022 voor de Omgevingswet. Er wordt onderzoek gedaan of de inwerkingtredingsdatum 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 zal worden.

Dit bericht is geplaatst op 2 februari 2022.
Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: