Actualiteiten

“Varkens in nood” uitzondering in beroepsprocedures geldt niet bij reguliere procedures

Op 4 mei 2021 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat je geen zienswijze hoeft te hebben ingediend om toegang te krijgen tot de bestuursrechter in omgevingsrechtelijke zaken.

Daarnaast heeft de Afdeling bepaald dat als je wel een zienswijze had ingediend, maar niet als belanghebbende bij het Besluit geldt, er eveneens toegang is tot de bestuursrechter. Zaken waarin die uitzondering opgaat betreffen de besluiten die voorbereid zijn met de zogenaamde uniforme uitgebreide voorbereidingsprocedure zoals bijvoorbeeld een bestemmingsplanprocedure.

Onlangs heeft de Afdeling bestuursrechtspraak op 28 juli 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:1168) uitdrukkelijk bevestigd dat de hiervoor genoemde zogenaamde “varkens in nood” uitspraak niet geldt op besluiten die worden voorbereid met de reguliere procedure. Dat zijn bijvoorbeeld handhavingsbesluiten, besluiten tot verlening van een omgevingsvergunning voor de bouw, een binnenplanse afwijking van het bestemmingsplan of een kruimelgevallenvergunning. Die besluiten worden niet voorbereid met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (met een verplichte zienswijzefase). Daarvoor geldt de uitzondering van het indienen van een zienswijze, dan wel de belanghebbendheid als verwoord in de “varkens in nood” uitspraken niet.

Dit bericht is geplaatst op 6 oktober 2021.
Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: