Actualiteiten

Uitstel inwerkingtreding Omgevingswet

De Minister van Milieu en Wonen, Stientje van Veldhoven, heeft op 1 april 2020 de Kamer laten weten dat de implementatie en inwerkingtreding van de Omgevingswet uitgesteld wordt. De oorspronkelijke datum voor inwerkingtreding was 1 januari 2021. De ontwikkelingen rond het coronavirus maken dat een uitstel van de inwerkingtredingsdatum nodig geacht wordt door de Minister. Daarbij wordt uitdrukkelijk door de Minister aangegeven dat niet de vraag of het stelsel in werking treedt maar wanneer aan de orde is.

In de loop van de zomer maakt de Minister bekend hoe het tijdpad eruit gaat zien. Wordt derhalve weer vervolgd.

Dit bericht is geplaatst op 2 april 2020.
Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: