Actualiteiten

Stikstofwet gaat in per 1 juli 2021 !

De Wet stikstofreductie en natuurverbetering en het bijbehorende Besluit stikstofreductie en natuurverbetering treden per 1 juli 2021 in werking.

De wet regelt een stikstofreductie van 40% in 2025, in 2030 met 50% en in 2035 met 74%. In de wet en het besluit wordt opdracht gegeven voor een programma van maatregelen om die reductie te bereiken.

Belangrijk in de wet is de bouwvrijstelling. De vrijstelling geldt voor bouw-, aanleg- en sloopactiviteiten, waarvan de emissies tijdelijk en beperkt zijn. Die vrijstelling geldt niet voor de gebruiksfase van een gebouw of van hetgeen wordt aangelegd. Dit betekent dat bijvoorbeeld nog steeds een natuurvergunning nodig kan zijn voor een stikstofdepositie die veroorzaakt wordt door het verkeer op een aan te leggen weg. De vrijstelling geldt overigens voor de stikstofdepositie en niet voor andere natuurwaarden die door de bouwwerkzaamheden in het geding kunnen komen, zoals bijvoorbeeld soortenbescherming.

Staatsbladnummer 2021, 288

Dit bericht is geplaatst op 22 juni 2021.
Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: