Actualiteiten

ROZ-model huurovereenkomst aangevuld met bepalingen Label C-verplichting kantoren

Bij het sluiten van huurovereenkomsten wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de modelhuurovereenkomsten zoals opgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ). Deze modelhuurovereenkomsten krijgen regelmatig een update. Dat is thans het geval met de modelhuurovereenkomst voor kantoorruimte.

Als uitvloeisel van het energieakkoord is het per 1 januari 2023 verboden om een kantoorgebouw te gebruiken zonder dat dit gebouw beschikt over minimaal een energielabel C. Dit is bepaald in het Bouwbesluit. In verband daarmee heeft de ROZ nieuwe modelclausules opgesteld die zien op de Label C-verplichting voor kantoren.

In de modelhuurovereenkomst Kantoorruimte 2015 heeft de ROZ een nieuwe duurzaamheid-/Green lease-bepaling opgenomen. Met die nieuwe bepaling kunnen verhuurder en huurder afspraken maken hoe zij tijdig kunnen voldoen aan de Label C-verplichting voor kantoren.

Voor uw vragen over de regels omtrent energielabels, de gevolgen daarvan voor verhuurders en huurders, het sluiten of aanpassen van huurovereenkomsten, de ROZ-modellen of andere huurrechtelijke zaken kunt u bij ons terecht.

Dit bericht is geplaatst op 23 mei 2019.
Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: