Actualiteiten

Rechtsgevolgen Didam-arrest?

Het is nog steeds onduidelijk wat de rechtsgevolgen van het Didam-arrest zijn. Voor alle duidelijkheid: in het Didam-arrest van 26 november 2021 heeft de Hoge Raad – kort gezegd – geoordeeld dat als de overheid overgaat tot verkoop van grond, daarbij de mededinging in acht genomen dient te worden.

De vraag is wat de consequentie is indien de overheid zich niet gehouden heeft aan deze verplichting. Zijn de door de overheid gesloten koopovereenkomsten nietig (dat wil zeggen dat zij nooit bestaan hebben), vernietigbaar (dat wil zeggen dat de overeenkomst op vordering teruggedraaid kan worden) of is de overeenkomst in beginsel geldig en onaantastbaar.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op dit punt aan de Hoge Raad zogenaamde prejudiciële vragen gesteld, om over de consequenties van het Didam-arrest de gewenste duidelijkheid te krijgen.

De Hoge Raad is dus aan zet.

Wordt vervolgd!

Dit bericht is geplaatst op 10 augustus 2023.
Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: