Actualiteiten

Omgevingswet opnieuw uitgesteld tot 1 januari 2024

Heden heeft minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) per brief de beide kamers het Koninklijk Besluit, dat ziet op de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024, toegestuurd.

De eerdere streefdatum van 1 juli 2023 is derhalve niet meer aan de orde. Daarmee stelt de minister dat er gevolg gegeven wordt aan de wens van de VNG en het bedrijfsleven om tenminste zes maanden inregeltijd te hebben tussen definitieve vaststelling van de invoeringsdatum van de Omgevingswet en de daadwerkelijke invoering.

Dit bericht is geplaatst op 27 januari 2023.
Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: