Actualiteiten

Niet belanghebbende kan onder omstandigheden in beroep tegen omgevingsbesluit

Bij uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 14 april 2021 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak de mogelijkheid om tegen een omgevingsrechtelijk besluit op te kunnen komen verruimd. Ik heb daar op de website op 19 april jl. over geschreven.

In aansluiting daarop heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bij uitspraak van 4 mei jl. bepaald dat indien en voor zover een niet-belanghebbenden een zienswijze heeft ingebracht tegen een omgevingsbesluit (waarvoor de uitgebreide uniforme voorbereidingsprocedure geldt) ontvankelijk is in het beroep bij de rechter. In aansluiting op het eerdergenoemde varkens-in-nood-arrest van het Hof van Justitie in Luxemburg acht de Raad van State het noodzakelijk om deze verruiming van het beroepsrecht (waarschijnlijk in afwachting van nadere wetgeving) toe te moeten staan.

Het voorgaande betekent dat als iemand een zienswijze heeft ingediend tegen een ontwerpbesluit, bijvoorbeeld een ontwerp bestemmingsplan, deze tegen dat uiteindelijke besluit in beroep kan komen, ook al is diegene geen belanghebbende bij dat besluit, bijvoorbeeld omdat diegene niet in de buurt van het gebied van het besluit woont.

Vraag is overigens of diegene daar iets mee opschiet omdat indien en voor zover zijn beroepschrift gegrond is, de geschonden regel wel moet strekken ter bescherming van het belang van deze specifieke persoon (het relativiteitsbeginsel). Als iemand geen belanghebbende is bij een besluit is dat lastig voor te stellen.

Dit bericht is geplaatst op 7 mei 2021.
Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: