Actualiteiten

Inwerkingtreding Wet kwaliteitsborging voor het bouwen uitgesteld

Op 17 april 2020 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken de Tweede Kamer bericht dat de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen uitgesteld wordt.

Die wet ziet op de verbetering van de bouwkwaliteiten en het bouwtoezicht middels inschakeling van een private kwaliteitsborger (waar het huidige toezicht nog bij de gemeente berust).

De voorbereiding van de inwerkingtreding gaat onverminderd door. De bedoeling van de Minister is om de inwerkingtreding van deze wet te koppelen aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet (waarvan inmiddels de inwerkingtreding per 1 januari 2022 in de planning ligt).

Dit bericht is geplaatst op 26 mei 2020.
Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: