Actualiteiten

Hoge Raad: hoger beroep tegen beslissing TUL blijft mogelijk

De Hoge Raad bevestigde op 6 maart 2020 dat het ook na de invoering van Wet USB nog mogelijk is om in hoger beroep te gaan de vordering TUL.

Zoals wij eerder berichtten, bracht deze nieuwe wet geen wijzigingen aan in de artikelen 361a en 407 Sv. Deze artikelen bepalen dat de strafrechter bij vonnis beslist over het nieuw begane strafbare feit én over de vordering TUL. Indien de verdachte in kwestie hoger beroep instelt, dan richt dit hoger beroep zich tegen het hele vonnis. En dus automatisch ook tegen de beslissing op de vordering TUL.

Dit bericht is geplaatst op 24 maart 2020.
Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: