Actualiteiten

Elektronisch verkeer met bestuursorgaan; kies de juiste weg!

Artikel 2:15 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) laat toe dat langs elektronische weg (per e-mail, of per fax) indienen van stukken mogelijk is indien het bestuursorgaan kenbaar heeft gemaakt dat deze weg daarvoor is geopend.

In de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 6 februari 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:363) geeft de Afdeling – nogmaals – aan dat de door het bestuursorgaan geopende wegen bewandeld moeten worden.

Een burger mailde een ingebrekestelling voor het te laat nemen van een besluit naar de behandelend ambtenaar. Volgens de website van de gemeente stond voor de elektronische communicatie met de gemeente het info-e-mailadres open.

De Afdeling oordeelt dat door niet gebruik te maken van het info-e-mailadres, maar de ambtenaar rechtstreeks te mailen, op onjuiste wijze langs elektronische weg gecommuniceerd was door deze burger, nu het bestuursorgaan zelf die elektronische weg niet had opengesteld.

Indien en voor zover er derhalve met een bestuursorgaan langs elektronische weg gecommuniceerd wordt check dan vooraf op de website welk e-mailadres de gemeente daarvoor openstelt. Zorg er in ieder geval voor dat de mededelingen ook via dit e-mailadres verzonden worden.

Dit bericht is geplaatst op 19 februari 2019.
Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: