Actualiteiten

Eerste Kamer stemt in met invoeringswet Omgevingswet

Op 11 februari jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met de invoeringswet Omgevingswet. De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving en versnelt besluiten over projecten. De bedoeling van de wetgever is om regelgeving eenvoudiger te maken en ruimte te bieden voor lokaal maatwerk.

Het is de bedoeling dat de Omgevingswet en alle daarbij behorende uitvoeringsregelgeving (waaronder de Invoeringswet) per 1 januari 2021 in werking treedt. Een en ander is nog afhankelijk van de voortgang bij de ontwikkeling van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). In de zomer van 2020 wordt samen met de VNG (gemeenten), UvW (waterschappen), het IPO (provincies), het Rijk, Tweede Kamer en Eerste Kamer besloten of de Omgevingswet daadwerkelijk per 1 januari 2021 in werking zal treden. De Minister informeert alle partijen over de voortgang van de ontwikkeling van het DSO in verband met de aanstaande implementatie. Wordt derhalve nog vervolgd.

Dit bericht is geplaatst op 12 februari 2020.
Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: