Actualiteiten

De Omgevingswet in werking per 1 juli 2022 !

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft in een brief van heden aan de beide Kamers aangegeven dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet verplaatst wordt van 1 januari 2022 naar 1 juli 2022. De verplaatsing gaat in samenspraak met gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties en houdt voornamelijk verband met de ICT.

Dit bericht is geplaatst op 27 mei 2021.
Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: