Actualiteiten

Afschaffen tijdelijke huurcontracten voor zelfstandige woonruimte

In de Tweede Kamer is een initiatiefvoorstel voor een wet, tot het afschaffen van tijdelijke huurcontracten voor zelfstandige woonruimte ingediend door de parlementariërs Nijboer en Grinswis (Wet vaste huurcontracten). De bedoeling van de wet is om de mogelijkheid voor de tijdelijke verhuur van woonruimte zoals sinds 2016 in de wet is opgenomen (Wet doorstroming huurmarkt 2015) te schrappen. De mogelijkheid van tijdelijke verhuur van onzelfstandige woonruimte zoals thans bestaat blijft in de wet bestaan.

Daarnaast blijven de vóór 2016 reeds bestaande mogelijkheden van tijdelijke verhuur, zoals de tussenhuur, huur met diplomatenclausule, doelgroepcontracten (bijvoorbeeld voor jongeren, studenten, promovendi, ouderen en gehandicapten), verhuur naar zijn aard van korte duur (bijvoorbeeld verhuur recreatiewoningen), verhuur ter voorkoming en vermindering leegstand op basis van de Leegstandswet, bestaan.

Het is al duidelijk dat het wetsvoorstel een meerderheid in de Tweede Kamer zal krijgen.

In het wetsontwerp is erin voorzien dat voor bestaande huurcontracten het sinds 2016 geldende regime blijft gelden.

Dit bericht is geplaatst op 14 april 2023.
Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: